برچسب: خدمات زیبایی در شهران

  • کاشت ناخن در شهران | 09999890774

    کاشت ناخن در شهران همانطور که در شکل ۱ نشان داده شد، سیستم ما قادر به بازسازی شیوه‌های به چالش کشیدن مدل‌های موی چالشی است. نمودار ارتباط ما قادر به ایجاد صحیح است در میان بخش‌های کوچکی از موهای حلقه‌حلقه شده، از این رو بازسازی‌شده ما در بیشتر موارد قادر به دنبال کردن آن هستند […]