برچسب: سالن اپیلاسیون شهرک محلاتی

  • سالن زیبایی شهرک محلاتی | 09999890774

    سالن زیبایی شهرک محلاتی معیارهای کنترل: در زیر روش‌های کنترل بیماری‌های عفونی آورده شده‌است: آرایش ۱. تمیز کردن، برداشتن خاک و کاهش تعداد میکرو ارگانیسم‌ها است. از سطوح تجهیزات با شستن مواد شوینده و آب گرم. روش‌های تمیز کردن: سالن زیبایی در شهرک محلاتی ۱. تجهیزات در آب‌گرم (۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)را ببندید […]