برچسب: سالن زیبایی در زعفرانیه

  • سالن زیبایی زعفرانیه | 09999890774

    سالن زیبایی زعفرانیه چشم ها تنها قسمتی از صورت هستند که می توانید به شکل های مختلفی ارایش کنید و البته چشم ها بسیار باید با دقت ارایش شود و بدون کوچکترین خطایی چرا که چشم نقطه اصلی در ارایش صورت می باشد . برای ارایش چشم ها می توانید از انواع سایه ها استفاده […]