برچسب: سالن زیبایی در سوهانک

  • سالن زیبایی سوهانک | 09999890774

    سالن زیبایی سوهانک افرادی که چشم های ریز دارند باید در آرایش به گونه‌ای از وسایل آرایشی استفاده کنند تا بتوانند چشم ها درشت جلوه دهند برای این کار می توانند از سایه های روشن استفاده کند و یا از خط چشم پهن و دنباله دار استفاده کنند البته برای استفاده از سایه تنها از […]