برچسب: سالن زیبایی محدوده گیشا

  • سالن زیبایی گیشا | 09999890774

    سالن زیبایی گیشا در همه حال باید آرایش را در نظر داشته باشید که حالت مصنوعی نگیرد و حالت طبیعی خود را حفظ کند اگر کوچکترین خطایی انجام شود و آرایش صورتتان مصنوعی دیده شود و جلوه خاصی ندارد و آن زیبایی که مد نظرتون بود را نخواهید داشت پس سعی کنید با استفاده از […]