برچسب: سالن زیبایی منطقه فرحزاد

  • سالن زیبایی فرحزاد | 09999890774

    سالن زیبایی فرحزاد به طور میانگین می‌توان گفت کرد تا ۳ هفته یا یک ماه دارد در نظر داشته باشید که لاک ژل به هیچ وجه با استون و یا لاک پاک کن پاک نمی شود و برای پاک کردن با افراد متخصص که با استفاده از دستگاه لازم ژل  را از روی ناخن های […]