برچسب: لیفت مژه در دیباجی

  • کاشت ناخن در دیباجی | 09999890774

    کاشت ناخن در دیباجی تعاملات که بین رخ می‌دهد، که به مو کشیده می‌شود و به صورت خاص وارد عمل می‌شود. تمایز، و سلول‌های بنیادی مزانشیمی، که  را تشکیل می‌دهند. این تعاملات اداره می‌شوند با مجموعه‌ای از رویداده‌ای استقرایی یا “پیغام‌ها” . هنگامی که پخش کیسه‌های ترشحی مشخص شد که رویداده‌ای مولکولی بعدی در در […]