برچسب: مرکز اپیلاسیون جماران

  • سالن زیبایی جماران | 09999890774

    سالن زیبایی جماران | 09999890774

    سالن زیبایی جماران   ما به طور مداوم توصیه میکاپ و روش‌های انتقال آرایش را به تفصیل معرفی می‌کنیم. توصیه‌هایی برای آرایش: مهم‌ترین معیار توصیه آرایش این است: شخصی‌سازی زنانی که به نظر می‌رسد برای میکاپ ههای مشابه مناسب هستند. با در نظر گرفتن چهره قبل از آرایش، ما چندین چهره مشابه را پیدا می‌کنیم […]