برچسب: مرکز اپیلاسیون نخجوان

  • سالن زیبایی نخجوان | 09999890774

    سالن زیبایی نخجوان   (جایی که عملیات بلند کردن به دلیل گرمای طبیعی ناشی از گرما سریع‌تر عمل می‌کند. پوست سر). در کاربرد ، با موهای روشن قبلی هم همپوشانی نکنید. برای کاربرد پوست سر، که در آن یک مخلوط نازک‌تر مورد نیاز است، سالن زیبایی در نخجوان نسبت اختلاط می‌تواند تا ۱ قسمت افزایش […]