برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون احتشامیه

  • سالن زیبایی احتشامیه | 09999890774

    سالن زیبایی احتشامیه | 09999890774

    سالن زیبایی احتشامیه در زیر این رنگ، یک رنگ آبی را اعمال می‌کند. (مرحله ۰۵). او خیلی لاغر کار می‌کند آرایش و این رنگ‌ها را با یک روش در حال محو شدن با نوک مداد ترکیب می‌کند. میخ وام. رنگ سوم پودر درخشان است که تاثیر ویژه‌ای دارد (گام ۰۶). سالن زیبایی در احتشامیه برای […]