برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون منظریه

  • سالن زیبایی منظریه | 09999890774

    سالن زیبایی منظریه | 09999890774

    سالن زیبایی منظریه حافظه باید از نگهداری ابزار و تجهیزات مراقبت از میخ، مواد و تجهیزات اطمینان حاصل کند. آرایش در داخل ساختمان الزامات زیر را برآورده می‌کند. ۱. مواد شیمیایی قابل‌اشتعال و قابل‌اشتعال از منابع بالقوه ذخیره می‌شوند. سالن زیبایی سالن زیبایی در منظریه اشتعال، مانند شعله باز یا دستگاه الکتریکی؛ ۲. تمام مواد […]