برچسب: مرکز کاشت ناخن سهروردی

  • سالن زیبایی سهروردی | 09999890774

    سالن زیبایی سهروردی | 09999890774

    سالن زیبایی سهروردی با این حال، در طی مصاحبه، وقتی از هانا پرسیدم که چرا لوازم آرایشی به تن کرده‌است او گفت: ” برای بالا بردن خودم. فکر می‌کنم بدون آن زیبا هستم، اما فکر می‌کنم آن را ارتقا می‌دهد. مرکز کاشت ناخن سهروردی با وجود اینکه برخی از زنان آفریقایی آمریکایی می‌توانند به آن‌ها […]