برچسب: مرکز  کاشت ناخن چیذر

  • سالن زیبایی چیذر | 09999890774

    سالن زیبایی چیذر | 09999890774

    سالن زیبایی چیذر سایه چشم: به طور معمول، سایه‌های چشم در فرم پودری فشرده ظاهر می‌شوند، اما شما همچنین متوجه خواهید ارایش نوع کرم. انتخاب بافت به تاثیری که می‌خواهید بستگی خواهد داشت که خلق کنیم. یا براق یا مات هستند. سایه‌های مات بیش از پیش در بر دارند سالن زیبایی در چیذر . چشم […]